Учителя Беинса Дуно: Правата мисъл е необходима при истинската любов


45.galabi_love

Вие искате да ви обичат. Онзи, който ви обича, трябва да вижда нещо идеално във вас. Защо хората се разлюбват? Щом този, който ви обича, забележи, че някоя ваша мисъл е неправилна, любовта му постепенно намалява. Вследствие на това, отношенията на хората стават неправилни, като пясъчните частици в шишето. При първото бълникане любовта изчезва; при второто – хората не могат повече да се срещнат.

Правата мисъл е необходима при истинското приятелство, при истинската любов. Туй трябва да знаете! Някой път казвате: никой не ме обича. Това е лъжлива мисъл. Щом имаш правата мисъл, всеки ще те обича. Аз турям правата мисъл като подкваса на всички наши прояви. Къде турят подквасата? – В добре сварено мляко. Следователно, щом имаме правата мисъл, ще турим тази подкваса в млякото и ще имаме хубаво подквасено мляко. И тогава, от това гледище, идеята ви за Бога ще бъде следната: Бог е образец на правата мисъл. Това е мярка. Заговорим ли за Него, всичко върви надобре.

Вие може да кажете, че Бог е абсолютен, че Той е извън времето и пространството. Това са философски обяснения за Бога. Правата мисъл владее пространството; правата мисъл владее времето; правата мисъл владее всичко. Тя е господар на всички прояви в живота, на всички способности. Талант, гениалност, святост, всичко се управлява от правата мисъл. – Тя е абсолютно мощна, тя всичко твори, всичко създава. Вън от нея всички неща са като песъчинките в шишето, а в нея се съдържа целия Козмос, хармонично развит.

Учителя Беинса Дуно, Младежки събори , София, 15 Август 1927г., (Понеделник) 5:30ч.

You may also like...