Силата на смирението в 12 избрани мисли на Морис Метерлинк


смирение

1. Смирението позволява да откриеш тайната на своята съдба

2. Смирението е окото на вътрешния живот

3. Смирението е ключът към скритата в човека сериозност и мъдрост

4. Смирението открива истинските качества в любовта и вашите души

5. Смирението се оценява в мълчанието, с което го окъпваме

6. Смирението ни позволява да различим онези млади сред нас, които всъщност са много по-възрастни от самите нас

7. Смирението дава вътрешното разбиране, че душата може да бъде най-силно докосната от слабо подухване, а не от бури. За тях тя е скрита в тайнство.

8. Смирението разкрива, че чистотата е най-древния мистичен завет

9. Смирението показва, че Смъртта е странна поезия, тя е нещо чудно. Няма смърт за чистия

10. Смирението разкрива, че Душите се срещат само в чистотата

11. Който познава смирението и мълчанието, придобива яснота

12. Смирението помага да възстановиш спомена за духовната красота.

Източник: Портал 12

You may also like...