Седемте рилски езера – портал към духовните светове


рила

“Съвременните хора търсят удоволствия, разнообразие по кина, по театри. Планината дава на човека, а не взима от него. Тя го учи на безкористие. Болният се нуждае от слуги, от превозни средства, за да отиде от едно място на друго. Здравият обаче няма нужда от слуги. Без превозни средства той обикаля планините и се ползва от техните богатства.Няма по-красиви картини, по-реални филми от тия на Природата. Излизайте всред Природата и любувайте се на това, което виждате в нея. При това нейните картини са чисти, възвишени. Те подтикват човека към наука, към изучаване на законите, които управляват живата Природа. Един закон има в Природата, закон на единство, една мярка — единицата, една причина — Първопричината. Рила e врата към Агарта на нещата. В закона на единството е и законът на множеството. В единицата мярка се включват всички останали мерки. В Първата Причина се крият всички причини.”

Това е малка част от словото на Учителя  Петър Дънов, с духовното име Беинса Дуно за Рила и Седемте рилски езера. 

Той многократно говори, че Рило-Родопският масив е бил център на разумните сили, които са работили и е бил тяхна опорна точка за строителната им работа. Той споделя, че именно в Рила е имало ложа на Всемирното Бяло Братство от дълбока древност. Учителят също така и предупреждава, че езерата трябва да се пазят и, че в никакъв случай не трябва да се допуска тяхното замърсяване, тъй като те оказват пряко въздействие върху живота на хората и свързани са с него неразривно.

Последните данни обаче, са все по тревожни и показват, че заблатяването на първите четири от седемте рилски езера – вече видим и с просто око процес  изглежда необратим. Лифтът, който увеличи значително потока от хора към езерата, както и увеличаващият се брой джиповете, извозващи туристи до новата хижа несъмнено ускоряват процеса и правят думите на Учителя все по-реални.

Защо е важно да пазим езерата и да обърнем този процес на всяка цена, споделяме какво е значението на всяко от Седемте езера, как те са свързани буквално с нашия организъм и неговите чакри. Езерата са символичният път нагоре по пътя на духовното израстване, който всеки от нас трябва да извърви тук на земята.

Учителят Петър Дънов казва за Седемте рилски езера:

“На Земята има центрове, които са врата на живота, и водата, която минава през тях, е вече свещена и има голямо въздействие. Тези врати се пазят. Водата с голямо въздействие, с изобилен живот има в непристъпните, свещени места на планините, пазени от посветените.”

Първото от седемте Рилски езера е Долното езеро – Махарзи . Това означава Голямата почивка и е сравнено от Учителя с физическия живот – стомаха или т.нар. 1-ва чакра. Първото езеро закалява душата на човека, прави го търпелив, силен и правдив. То излъчва енергия, която дава сили не само на българите, но и на всеки човек на планетата, да изтърпи изпитанията, несгодите и страданията. То е информационна банка на земята и съдържа цялата информация на човечеството от неговото зараждане до сега.

На второто езеро – Рибното, Учителят дава името Елбур, което означава Бог е силният, или Езерото на изпитанията. То е свързано с 2 -ра чакра от нашия организъм и всички изживявания на чувствата. Представлява важния орган от тялото – възпроизводствените органи, свързан пряко с българите и възпроизводството на нашия народ.

Третото езеро – Трилистника, нарича Балдер Дару, което означава Онзи, който дава благата. Свързано е с висшата област на астралния свят и представлява старото седалище на душата – слънчевия сплит – 3-та чакра. Това езеро е носител на помъдряването, проглеждането и събуждането на съзнанието. Отразява Висшия астрал у човека. То е третото стъпало на духовното израстване на земния жител. То е и едно от най-големите носители на земна информация. В него са закодирани данните на всеки жител на Планетата.

Четвъртото езеро е Близнаците, наричано от Учителя Ио Колнар – умственият, т.нар. ментален свят и дробовете в човешкото тяло. Отразява принципът “Както горе, така и долу.” и връзката между физическото и духовното. Колнар събира информация за промените във видимия свят и им влияе в зависимост от необходимостта за намеса в региона или света. Вратата на Агарта е разположена именно на тесния преход от Големия към Малкия Близнак, а на скалите отсреща е пазителят на входа.

Петър Дънов нарича петото езеро Бъбрека – Махабур, което означава Големият и силният, Мястото на Духа. Свързано е с причинния свят и бъбреците от човешкото тяло, т.нар. 5-та чакра. То уравновесява нещата в живота, прилича на голямо бобено зърно или бъбрек и е най-голямо по обем. Именно на поляната до него се играе и сакралният танц – Паневритмия, както и се посреща Божествената Нова година, която според Учителя на 19 ти август.
На Окото, шестото езеро, Петър Дънов дава името Нел Онтри – Сърцето. То е свързано с Нирвана, или Будическия свят, и представлява сърцето на човека, т.нар. сърдечна чакра. В него се крие космическа информация от Шестия свят. Нел Онтри преработва енергиите на най-тежките енергии – ненавистта и завистта от цялата планета.

Седмото езеро – Сълзата (Главата), Петър Дънов нарича Шемхаа – „Главата на Бога“ или „глава с ореол”, което означава Мястото на мъдростта. Свързано е с главата на човек в човешкото тяло и неговата 7-ма чакра. Съдържа информация за трите вселени и неговото предназначение е да завърши изграждането на човешката личност на земята.

По време на Събора на Всемирното Бяло братство отново е отделен ден за почистване на езерата, по инициатива на дейни братя и сестри, който ще се проведе на 17-ти август. Приканват се да се включат повече хора, тъй като ефектът върху почистените площи в предходните години е много добър. За да бъде почистването по-ефективно са нужни повече доброволци, които да се включат в инициативата.

Източник: Портал 12

You may also like...