Привилегията за окултния ученик седи в Светлината, с която той разполага


000004-Rila-Sedemte-ezera-610x406

Колкото по-дълбоко навлизате в Учението, толкова изпитите ви ще стават по-трудни; ще ви се дават задачи, които ще ви изпотяват по няколко пъти на ден – такъв е пътят на ученика. Привилегията му се заключава в това, че той ще прекара всички мъчнотии и страдания съзнателно – ще знае защо и за какво идват.
И вън от Школата да сте, пак ще прекарате тия изпитания и страдания, но няма да знаете защо ги минавате.
Привилегията за окултния ученик седи в Светлината, с която той разполага.

Първото правило: Божественото у вас за нищо и за никого не трябва да го жертвате.

Ученикът във всеки един момент трябва да знае: Волята Божия ли изпълнява или своята воля.

Смирение, пълен мир на душата ще имате тогава, когато сте свързани с Бога.

Ученик, който е влязъл в една окултна школа, няма право да причинява мъчение никому.

Ученикът трябва да говори на разбран език, разбрано да говори на самия себе си.

Знанията ви имат валидност само тогава, когато минат през божествения огън седем пъти и се пречистят.

Учителя Беинса Дуно

You may also like...