Откъсването на човека от духовния свят като причина за влошаване на здравето


zdraveto-i-duhovniya-svyat-610x407

Автор: Калоян Гичев

Здравейте драги приятели, радвам се да споделя някои размисли за здравето. Искам да ви предложа едно мисловно пътешествие, в което да разгледаме здравето от един по-особен ъгъл. Ако днес често сме свикнали да вярваме и повтаряме, че здравето се губи, когато е загубена връзката с природата, то сега ви предлагам да отидем в друга гледна точка – свързаността на здравето с духовния свят.

Нека се опитаме да си представим един здрав човек – в тази представа, която изграждаме могат да се добавят най-разнообразни характеристики, но ще ни е много трудно да кажем примерно, че един здрав човек е апатичен към живота или, че е мразещ или коравосърдечен, безмилостен или друго отрицателно качество. Дори и да допуснем, че даден човек може да бъде такъв и едновременно здрав, тогава вероятно ще решим, че това е до време. Все пак дълбоко в себе си знаем, че в едно здраво тяло не може да живее болен дух, понеже ще го разболее. Съвсем вероятно е да допуснем, че дадени отрицателни качества влияят отрицателно на системите в човешкия организъм – било то нервна, кръвоносна, дихателна или друга.

По-трудно ще е да си представим, че зад всеки здравословен проблем стои духовна причина, за това може и да не навлизаме сега в тази посока, а да се върнем към представата за здравия човек – той освен здрав, трябва да притежава и добър характер, да е добър по сърце и душа. В този ред на мисли напълно здрав, в идеалния ред на мисли, може да бъде човек, който има светлина в ума, топлина в сърцето и сила на волята да следва и реализира добрите постъпки, които разума и сърцето му нашепват. Тогава пред нас ще имаме един идеален здрав човек. Може би, в най-съвършената представа, здравият човек трябва да се е изпълнил с всички добродетели и да е разумен, толкова разумен, че добротата му да е очарователна и не основана на наивност, а на една влюбеност в духовния свят, в ангелите и в онези светли предели в нас и около нас, които можем да наречем Небе.

В тази посока на мислене и от тази гледна точка съвсем ясно се очертава и заключението, че за да бъде човек здрав, освен известните здравослвони навици – здравословен дневен режим, здравословно хранене, дишане, излети сред природата, упражнения и умереност следва да се добавят и работа върху развиването на добродетелите, връзката с духовния свят, изправянето на отрицателните черти на характера и приемането на духовна храна (музика, книги, архитектура, други изкуства).

Сега нека се върнем от това мисловно пътешествие в тази посока и да си помислим как може да започнем да прилагаме това, как да извървим по-пълноценно пътя към здравето. Нека тези размишления останат лична работа за всеки, който желае.

Пожелаваме здраве на всички наши близки, приятели, съседи, съграждани и хора, които ще срещнем в живота си! Здравейте всички хора!

Източник: Здрав Живот

You may also like...