Мисли на Учителя Беинса Дуно за щастието


shtastie_vdahnovime

Не търси щастието си отвън. Който се е събудил, той трябва да търси щастието си отвътре.

Щастието е в онзи, който те обича. Ако имаш приятел, който те обича, той никога няма да ти причини зло.

Докато живее в света на промените, човек не може да очаква никакво щастие.

Това, което отнема щастието на човека, което разрушава неговите възвишени мисли, чувства и постъпки, е отсъствието на любов.

Ако търсите щастие на земята, свържете се с хора, на които можете всякога да разчитате, които могат да се жертват за вас и които заради вас са готови да се качат на небето и да слязат на земята. Не търсете тези хора, самите вие бъдете такива, които другите търсят.

Спрете ли се под сянката на някой човек да търсите отдих и разхлада при него, вие сте изгубени. Човек човека не може да ощастливи.

Щастието е връзка между две души. Когато две сърца са правилно съединени, т. е. имат правилни отношения, то както в музиката, тъй и тук се образува онзи тон, който наричаме щастие.

За да бъде човек щастлив, трябва да обича. Любовта е едно условие, за да се реализира щастливият живот на земята. Трябва тук на земята да реализираме един хармоничен живот, за да се създаде общество от трезви хора, за да ти е приятно да живееш. И като срещнеш един човек, да знаеш, че има някого, когото той обича.

Колкото по-буден е човек, толкова по-големи са възможностите да бъде щастлив.

Придобиването на щастието е метод, това е закон, който съществува дълбоко някъде в човешката душа. Как ще наредите живота си, ако нямате щастие? Без щастие животът представлява поредица от разочарования, трудности и страдания. Без щастие животът няма смисъл.

Да бъдеш щастлив е велика наука. Ако не сте щастлив, не се смущавайте. Щастието се постига трудно.

Като зная, че някой ме обича, аз съм нещастен. Този, който ме обича, той чака нещо от мен и редно е да очаква. Но ако не мога да направя това, което очаква, аз страдам. Този, който ме обикне, ще иска да направи нещо за мен, а ако аз не мога да направя нещо за него, чувствам се притеснен и нещастен. Когато двама души се обичат и знаят това, трябва взаимно да направят нещо един за друг, за да бъдат свободни вътре в себе си и да отстранят нещастието по пътя си.

Ако ти гониш щастието, тогава си обикновен човек. Ако щастието те гони, значи си необикновен човек. Ти не гони щастието. Остави щастието да те гони.

Щастието на човек се определя от трудностите и противоречията, през които е преминал. Колкото по-големи са те, толкова щастието е по-голямо.

Ако имаш един човек, който да те обича, ти струваш повече от най-богатия цар. Ако имаш един човек, на когото във всички случаи да разчиташ, това е повече от всяко богатство.

Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

Източник: Здрав Живот

You may also like...