Category: Силата на човешкия дух

danceedited

Силата на човешкия дух

Поредното от многото на брой доказателства, че няма какво да спре човека, който неуморно и целеустремено преследва мечтите си… Момичето е загубило ръката си на 19 годишна възраст, а момчето своя крак на 4....