12 цитата от великия Васил Левски


levski

 

„Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи.“

„Часът на свободата призовава всеки българин да покаже на дело родолюбието си.“

“ Заклевам се пред нашето отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си.“

„Днешният век е век на свободата.“

„Трябва да се жертва всичко, па и себе си дори.“

„Време за помагане е сега — закъснелите не ще бъдат наши приятели.“

„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“

„Дела трябват, а не думи.“

„Интригата спира хода на народната работа.“

„На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш приятел.“

„За Отечеството работя, байо! Кажи ти моите и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно.“

„И не забравяйте – Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.“

Поклон!

You may also like...