Учителя за молитвата


%d0%b4%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%b0%d1%82%d0%b0

  • Няма нищо по-красиво от молитвата на човек, чието съзнание се е пробудило. Този човек има правилна мисъл, правилни чувства, правилни действия. Това са трите области, от които човек черпи своите богатства. Мъдростта се проявява в мисълта, Любовта  в чувствата, а Истината — в действията.

  • Щом разберем дълбокия смисъл на молитвата, ще знаем, че Бог мисли, чувства и действа чрез нас. Това наричаме вдъхновение. Значи човек трябва да се моли, за да се проявят и заработят чрез него Божиите Мисли, Чувства и Действия.

  • Ако душата на човека иска от него да се помоли, той трябва да да я послуша.

  • Молитвата подразбира контакт, допирна точка с Бога, с разумните и възвишените същества. Без молитва, човек не може да има никакъв контакт с тях.

  • Без молитва нищо не се постига. Някои питат защо трябва да се молят. Щом яде, човек трябва да се моли. Щом яде, той непременно трябва да плаща — който не иска да плаща, не трябва да яде. Като не яде, той ще умре; щом умре, той ще излезе вън от живота на задълженията. Тогава той няма да има никакви задължения и ще бъде лишен както от страдания, така и от радости. Такъв живот се отличава с непоносима мъка за човека. Той се движи навсякъде, но в пълно усамотяване, без смисъл в живота. Като се намери в известно затруднение, човек казва: «Искам да умра, за да се освободя от страданията.» — Ако човек умира, за да придобие живот, смъртта има смисъл; а ако умира, за да влезе в още по-голямо мъчение, тогава смъртта е безпредметна. Попадне ли в този живот на мъчение, и великият адепт, и светията едва могат да преживеят един ден. Страшен е животът на самотията! По-голямо мъчение от самотията не съществува. Когато обикновеният човек попадне в тази зона на живота, той непременно иска да се самоубие.

  • Не е въпрос човек да се моли по цели дни. Ако искате нещо от един разумен човек, достатъчно е само един път да му се помолите. Ако трябва да ви даде това, за което му се молите, той ще ви го даде изведнъж — няма защо да му се молите десет пъти за едно нещо. Трябва ли да се молите на Господа много пъти за едно и също нещо? Ако това нещо трябва да ви се даде, достатъчно е един път да се помолите, и ще го имате. А не трябва ли да ви се даде, колкото и да се молите, гласът ви ще остане глас в пустиня.

Моля сподели тази статия с приятелите си, за да бъде полезна и на тях. Благодаря ти!

Източник: http://www.otizvora.com/

You may also like...