Учителя Беинса Дуно за поста


Uchitelya-Petar-Danov-BD

“Не препоръчвам гладуването, неестествения пост. Аз пост разбирам в друго отношение – всеки да яде толкова, колкото е необходимо за обновление на неговото тяло.” (1)

“Божественият живот не се заключава в пост, в измъчване на тялото, в изопачаване на човешкия ум и сърце, но в абсолютната хармония. Ще ядеш, без да преяждаш; ще спиш, без да се успиваш; ще се обличаш без излишъци.” (2)

“Някой се пристрастява към поста, иска да придобие някакви дарби. Този човек е на крив път. Постът не помага за развиване на дарби. Чрез пост човек може да намали малко от своите мазнини, но не и да развива дарби.” (3)

“Според мене 24 часа съзнателен пост се равнява на десет дена механически пост. В 24 часа съзнателен пост човек може да обнови клетките на тялото си. Някои учени поддържат, че клетките на тялото се обновяват в продължение на три месеца, други – в продължение на седем години. Ние твърдим, че и в 24 ч. абсолютен пост, клетките на тялото могат напълно да се обновят. Постете 24 ч. и бъдете весели, радостни. Пейте и благодарете на Бога за всичко. Като минат 24 ч., нахранете се и пак благодарете на Бога за хляба, за водата, които ви е дал.” (4)

“Сега като ученици вие трябва да работите върху себе си, от една страна, да пазите своята вътрешна чистота, а от друга – да се чистите от наслояванията на миналото. Тази чистота не се постига само с физически пост, както мнозина мислят. Истинският пост подразбира умерено ядене и спане, умерен живот и т.н.

 

Източници- Откъси от беседите на Учителя Беинса Дуно:

1. Солта, НБ , София, 25.3.1917г.

2. Ангелът отговори / Ангелътъ отговори, (втори вариант), НБ , София, 5.6.1921 г.

3. Малки и големи придобивки, (втори вариант), ООК , София, 18.1.1928 г.

4. Възкресение, ООК , София, 22.2.1928 г.

5. Личност и душа, (втори вариант), ООК , София, 1.1.1930 г.

You may also like...