Тайната на Живота


тайната на живота

Веднъж попитали един мъдрец…

– В какво се състои тайната на живота? Какъв е вашият отговор?

Той отвърнал:

– Аз живея съвсем обикновен живот – това е моята тайна. Ям, когато ми се яде, спя, когато трябва и работя, когато се налага.

Питащият бил много озадачен:

– Но аз не виждам нищо особено в това…

Мъдрецът казал:

– Това е същността на живота. Няма нищо специално.

Питащият все още бил озадачен:

– Но всички правят това: ядат, спят, работят…

Мъдрецът се засмял и казал:

– Не. Когато се храните, вие всъщност правите хиляди неща наведнъж и затова в нито едно не постигате съвършенство: мислите, мечтаете, представяте си, спомняте си. Не само ядете. Когато ям, аз просто ям: тогава съществува само храната и нищо друго. Когато вървя, аз вървя и се наслаждавам на разходката. За мен съществува само разходката – и нищо друго!

Източник: dama.bg

You may also like...