Силата на човешкия дух


Поредното от многото на брой доказателства, че няма какво да спре човека, който неуморно и целеустремено преследва мечтите си…

Момичето е загубило ръката си на 19 годишна възраст, а момчето своя крак на 4. Това, обаче, не ги е накарало да спрат в опитите си да се самоусъвършенстват и да спечелят Китайския танцов шампионат…

На света не съществува нещо, което да ви спре.

Вашият потенциал е неограничен. Независимо през какво сте минали, днешният ден е още една прекрасна възможност да заблестите по-ярко отвсякога…

You may also like...