Поетът Руми за отровата, страха, завистта и гнева


rumi

Какво е Отровата?
Отровата е всичко, което е повече от това, от което се нуждаем.

Какво е Страхът?
Отказът да приемеш несигурността… Ако приемеш тази несигурност, страхът се превръща в Приключение.

Какво е Завистта?
Отказът да приемеш доброто у другите. Ако приемеш доброто, завистта се превръща във Вдъхновение.

Какво е Гневът?
Отказът да приемеш, че нещата са извън твоя контрол. Ако приемеш това, гневът се превръща в Свобода.

Какво е Омразата?
Отказът да приемеш човек такъв, какъвто е. Ако приемеш човекът безрезервно, омразата се превръща в Любов.

Джалал ад-Дин Мухаммад Руми

Моля сподели тези думи с приятелите си. Благодаря ти!

 

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>