Из акашовите записи – срещата между Христос, Луцифер и Ариман


jesus-1250023_1280

Каква е била сцената на срещата на Христос с Луцифер и Ариман, описана в Петото Евангелие, но през погледа на изследванията въху Акаша от страна на Рудолф Щайнер – създател на антропософската наука, ще споделим с вас в няколко реда:

“Христовото същество, намиращо се за пръв път в едно човешко тяло, се отправи към пустинята, където в пълно усамотение трябваше да започне борбата с Луцифер и Ариман. Сцената на Изкушението, каквато ще я разкажа сега – считам за напълно достоверна, макар да се дешифрират такива процеси в Хрониката на Акаша да е изключително трудно:

Най-напред, в своето усамотение, Христовото същество, обитаващо тялото на Исус от Назарет, срещна Луцифер, който изкушава хората, когато те се надценяват, когато са недостатъчно смирени и не се стремят към себепознание. Фалшивата гордост, високомерието, себевъзвеличването: ето какво иска да предизвика Луцифер. Сега Луцифер се изправя срещу Христос и Му казва приблизително онези думи, които срещаме и в другите Евангелия: “Погледни ме! Другите царства, в които е поставен човека, са създадени от Боговете и Духовете на древността; те вече остаряха. Аз искам да създам едно ново царство; аз искам да се освободя от досегашния миров ред; ако Ти влезеш в моето царство, аз ще Ти дам цялата красота и цялото великолепие на старите царства. Обаче Ти трябва да се отделиш от другите Богове и да ме признаеш!”

И сега Луцифер описа цялата красота и цялото великолепие на луциферистичния свят, всичко което е от значение за високомерните човешки души. Обаче Христовото същество идваше тъкмо от духовните светове; то знаеше, кой е Луцифер и как трябва да се държи човек, ако иска да бъде стблазнен от Лицифер. Идвайки от духовните светове, Христовото същество нямаше никаква представа за земните съблазни на Луцифер, но знаеше как да служи на Боговете и как да му се противопостави. Тогава Луцифер предприема втора атака, но този път привлича на своя страна и Ариман, така, че те двамата се обръщат към Христос – единият (Луцифер) иска да събуди Неговото високомерие; другият (Ариман) искаше да предизвика Неговия страх. И ето, че единият каза: “Чрез моята духовност, чрез това, което мога да ти дам, ако Ти ме признаеш, Ти вече няма да се нуждаеш от човешко тяло, в което се намираш сега. Това физическо тяло те подчинява и Ти пречи да преодолееш законите на тежестта, обаче аз мога да те издигна над тях. Хвърли се от скалата и ще видиш, че няма да се случи нищо! Защото писано е “Аз ще заповядвам на ангелите да те пазят, за да не удариш о камък ногата си.” – Ариман допълва: “Аз ще те предпазя от страха! Хвърли се долу!”

И така двамата започват да Го увещават. Но понеже в атаките си срещу Христос те се противопоставят, Той можа да се избави от тях и откри силата, чрез която земният човек може да се издигне над Луцифер и Ариман. Тогава Ариман каза: “Луцифер, аз нямам нужда от теб, ти само ми пречиш и не подпомагаш, а спъваш моите действия. Аз ще Го изкуша сам!”

Веднага след това Ариман отпрати Луцифер и сам предприе последнат атака, изричайки онези думи, отзвук от които намираме и в Евангелието на Матей: “искаш ли да прославиш божествените Сили, тогава превърни минералите в хляб, или както е казано в Евангелието: Заповядай на тези камъни да станат хлебове!” Тогава Христовото същество каза на Ариман:

“Хората живеят не само с хляб, но и с всичко онова, което идва от духовните светове.”

А Христос знаеше това най-добре, понеже току-що бе слязъл от духовните светове. Но Ариман възрази: “Може би Ти имаш право. Обаче фактът, че си прав, не ми пречи да имам известна власт над Теб. Ти знаеш само това, на което е способен слизащия от висините Дух. Но Ти още не познаваш човешкия свят. Тук долу, в човешкия свят има и съвсем други хора, които наистина се нуждаят от превръщането на камъните в хляб, понеже за тях е невъзможно да се изхранват от Духа.

Ариман каза на Христос нещо, което Богът, току-що стъпил на Земята, все още не можеше да знае. Той не знаеше, че тук долу, минералите, металът трябва да бъдат превръщани в пари, за да имат хората хляб. Тогава Ариман допълни, че тук долу на Земята, бедните хора са принудени да се изхранват с помоща на парите и да, в този смисъл Ариман все още притежаваше известна власт. И аз – каза Ариман – ще се възползвам от тази власт!

Ето така протича в действотелност историята с Изкушението. Следователно, тук остава нещо недоизяснено. Да, въпросите не бяха решени окончателно; разрешени бяха въпросите на Луцифер, но не и тези на Ариман. За да бъдат разрешени, необходимо е още едно нещо…”

Това допълнително нещо, за което говори Рудолф Щайнер, ще се случи във времената, в които се намираме. То ще бъде водено от Страха чрез Ариман, но с инструментите на новите технологии, вкл. на интернет….

Източник: Портал 12

You may also like...