Избрани цитати на Никола Тесла


Nikola-Tesla

„Но интуицията (инстинктът) е нещо, което превъзхожда знанието. Ние притежаваме, без съмнение, определени фини нишки, които ни позволяват да познаем истината когато логиката и всички други волеви усилия на мозъка са безполезни.“

/ My Inventions /

„Денят в който разберем какво в действителност представлява електромагнетизмът, ще отбележим най-значимото хронологично събитие в историята на човечеството, далеч по-голямо от всяко друго написано там!“

„Всяко живо създание е двигател синхронизиран с механизма на Вселената. Макар да е привидно под въздействие на своята околна среда, сферата на външно влияние се простира безкрайно.“

„Скоро ще е възможно да се предават безжични съобщения по света толкова лесно, че всеки ще може да работи и да носи собствена апаратура.“

/ New York Times, 1909 /

„Ако искате да разгадаете тайните на Вселената, мислете за енергия, честоти и вибрации.“

„Мозъкът е просто приемник. Във Вселената съществува ядро, от което черпим познания, сили и вдъхновения.“

„Ученият човек не се стреми към незабавен резултат. Той не очаква неговите напреднали идеи да бъдат лесно приети. Неговата работа е като на градинар – за бъдещето. Негов дълг е да полага основите за тези, които идват след него, и да посочи пътя. Той живее, труди се, и се надява.“

/ Problem of Increasing Human Energy /

„Повечето хора са толкова погълнати от очакванията на външния свят, че те напълно пренебрегват това, което преминава вътре в тях.“

/ My inventions : the autobiography of Nikola Tesla /

„Това, което сега искаме, е по-близък контакт и по-добро разбиране между отделните индивиди и общности навсякъде по света и отстраняването на егоизма и гордостта, които винаги са склонни да хвърлят света във варварство и борба.“

„Мирът може да дойде само като естествена последица от универсалното просветление и сливането на расите, ние все още сме далеч от това щастливо постижение.“

/ My inventions : the autobiography of Nikola Tesla /

„Моят метод е различен. Аз не бързам да се заема с действителната работа. Когато придобия идея, веднага започвам да я развивам във въображението си. Променям конструкцията, правя подобрения и карам изобретението да заработи изцяло в ума ми.“

/ My inventions : the autobiography of Nikola Tesla /

„Ако той (Томас Едисън) трябва да намери игла в купа сено, няма да спре да разсъждава къде е най-вероятно да я намери, но веднага ще започне трескаво, със старание на пчела, да проверява всяка сламка от сламата, докато не намери обекта на своето търсене. […] Само малко теория и изчисления биха му спестили 90 процента от цялата работа.“

„Аз държа, че пространството (празното пространство) не може да бъде огъвано, поради простата причина, че не може да има свойства. Така може да се каже, че и Бог притежава свойства. Той няма свойства, а само атрибути и те са наше творение. За свойства можем да говорим само когато разглеждаме пространство пълно с материя. Да се каже, че в присъствието на масивни обекти пространството се изкривява, е все едно да се твърди, че нещо може да взаимодейства с нищо. Аз, за себе си, отказвам да приема едно такова виждане.“

„Някой може ли да се съмнява, че милионите индивидуалности и неизброимите типове, и образи съставят едно цяло? Чрез способността си да мислим и действаме, ние се поддържаме като звездите в небето с неделимите им връзки. Тези връзки не могат да бъдат видени, но можем да ги усетим.“

„Ако си порежа пръста, ще ме боли, защото пръстът е част от мен. Ако видя приятел, който го боли, мен също ме боли, защото ние сме едно. Когато видя поразен враг, по-малко ме интересува, но пак ми е тъжно. Това не доказва ли, че всички ние сме част от едно и също нещо?“

„Не ме притеснява, че ще откраднат идеите ми. Притеснява ме, че нямат свои собствени.“

„Учените днес мислят дълбоко, вместо ясно. Човек трябва да е с всичкия си за да мисли ясно; може да мисли дълбоко и да е съвсем луд.“

„От всички неща, книгите обичах най-много.“

„Денят, в който науката започне да изучава нефизически явления, тя ще постигне повече напредък в едно десетилетие, отколкото през всички предишни векове от съществуването й.“

„Нека бъдещето да определи истината и да оцени всеки според своята работа и постижения.“

„Настоящето е тяхно; бъдещето, за което наистина работих, е мое.“

„Ако омразата ви може да се превърне в електричество, ще освети целия свят.“

„Да бъдеш сам, това е тайната на изобретателя; в уединение, тогава се раждат идеите.“

„Не мисля, че можем да назовем много велики изобретения, направени от женени мъже.“

„Не мисля, че има по-голяма тръпка, която може да премине през човешкото сърце като тази, която изпитва изобретателят, когато вижда творението на мозъка да се разгръща към успех… Такива емоции карат човек да забрави храна, сън, приятели, любов, всичко.“

„Всеки трябва да разглежда тялото си като безценен дар от един, когото обича над всичко, чудесно произведение на изкуството, неописуема красота и тайнство отвъд човешките разбирания, толкова деликатно, че една дума, дъх, поглед, мисъл могат да го наранят.“

„Нашите добродетели и нашите недостатъци са неразделни, като енергия и материя. Когато се разделят, вече няма човек.“

„Всичко велико от миналото бива осмивано, съдено, потискано – само за да се издигне още по-силно, още по-тържествено от борбата.“

„Животът ще остане уравнение, което не може да бъде решено, но съдържа няколко известни фактора.“

„Изобретението е най-важният продукт на творческия мозък на човека. Крайната цел е пълното властване на ума над материалния свят…“

„Днешните учени са заменили експериментите с математика и се скитат през уравнение след уравнение, и в крайна сметка създават структура, която няма никаква връзка с реалността.“

„Това, което едни наричат Бог, други наричат природни закони.“

„Само ако знаехте величието на 3, 6 и 9, щяхте да имате ключ за Вселената.“

„Индивидуалността е ефимерна, расите и народите идват и си отиват, но човек остава.“

Източник: https://fresh-science.com

You may also like...