За холистичната медицина от д-р Гайдурков


 

гайдурков

1. Д-р Гайдурков какво означава холистичен подход към здравето и холистична медицина?

 • Холистичната медицина всъщност е своеобразен ренесанс, припомняне на древния поглед към човека като цялостно същество. Явява се в противовес на изведения до крайност фрагментарен подход, който доминираше от Просвещението до последните десетилетия. Сега си даваме сметка, че нито света като цяло, нито човекът в частност, в техните разнообразни прояви, можем да виждаме правилно и да лекуваме на парче. Холистичната или цялостна, интегрална медицина разглежда човека като единен субект, с неговите не само телесни, но и психо-емоционални и духовни потребности, при това ситуиран в хармония с неговия естествен екологичен хабитат. Така днес, припомняйки си древното и владеейки модерното, в този синтез, можем да се оприличим на мъдър стопанин, който от съкровищницата си ще изважда и старо и ново.
 1. Кои са най-често факторите, които, от гледна точка на холистичната медицина, оказват влияние върху нашето здравословно състояние?
 • Особено внимание днес холиситчната медицина отделя на психо-емоционалните фактори, влияещи върху нашето здраве, в лицето на така наречената психосоматика. В противовес на това искам да изтъкна и обратната, позабравена страна – фактът, че нашето тяло, с неговата хармония или обратно – дисхармония, изключително мощно и много пъти в неподозирани мащаби, влияе върху нашата личност и живот като цяло. Храната, която изгражда и чрез която функционира нашето тяло,  както и самото наше тяло, на квантово ниво също са енергия, така като е енергия и субстанцията на всичко, което ни заобикаля. В този смисъл грижата за тялото е и грижа за Духа, емоцията и живота в нас. Бидейки изградени от храна, тази храна се оказва и основният фактор за нашето здраве. Това е „лостът“, който можем да поместим в една или друга посока, и който най-мощно ще въздейства върху нашето цялостно състояние.
 1. Какви са световните тенденции в развитието на холистичната медицина?
 • Добрата новина е, че холистичната медицина като че ли вече се освобождава от своето първоначално „тийнейджърско“ увлечение, при което еклектично предлагаше услугата на безкраен списък от отделни, макар и природосъобразни процедури, както и хранителни добавки. Това своеобразно преповторение и подражание на конвенционалната медицина се преодолява, като става ясно, че има един интегрален (холистичен) фактор за здраве, който поставя всички други фактори под знаменател и предполага общ подход. И това е здравословното хранене, което има за своя основа разнообразието от сурови зеленчуци и плодове. Който е разработил и усвоил един такъв, съобразен с човешката анатомия и физиология стил на хранене, той е поставил и основите на реалното и цялостно здраве. Не е случайно, че единственият лечебен метод, който се споменава в Хипократовата клетва е режимът на хранене. В този смисъл съвременните тенденции в холистичната медицина са и припомняне (анамнеза) на първоначалата на всяка друга медицина.
 1. Прилагат ли се те в България?

–   Понастоящем вече имаме редица, както български, така и преводни автори, базиращи своя опит и практика върху подпомагането на човешкия ресурс, естественото самовъзстановяване на тялото и цялостния подход към здравето. На фона на масовата, стандартна  и казионна медицина, която всички познаваме, лекарите практикуващи натурална хигиена и курортно-оздравителните центрове, предлагащи цялостен подход чрез хранене, упражнения, физикални процедури и психо-духовно възстановяване, може да изглеждат като авангард. Но той вече съществува, и който има сетиво да го потърси, той ще го намери.

 1. Храненето е ключов елемент в холистичния подход към здравето. Вашите препоръки за храни, които да консумираме, как да ги комбинираме и приготвяме?
 • Естеството на човека предполага да приемаме в един висок процент, поне 75% сурови растителни храни. Основни са зеленчуците, като особено внимание  трябва да обърнем на зеленолистните. Известна част от зеленчуците можем да консумираме и като термично обработени, например на пара, който е най-щадящият метод. Не бива да прибавяме екстрахирани мазнини – олио, зехтин и др., както и сол. Мазнините можем да набавим в интегрален вид от ядки и авокадо, а най-соленият зеленчук е селърито (стъблена целина), което освен че овкусява, успешно набавя необходимите ни соли в органичен комплексен вид. Само в тази свързана, цялостна форма, те могат да участват по един синергичен, взаимо-потенциращ се начин в нашите физиологични процеси. Ако не сме строги вегетарианци, животинските продукти е препоръчетелно да ползваме комбинирани на един прием само със зеленчуци.
 1. Какво трябва да бъде съотношението, количеството и комбинацията, в които приемаме трите основни вида хранителни компонента – въглехидрати, мазнини и белтъчини?
 • Въглехидратите, мазнините и белтъчините са трите макронутриента, т.е. веществата, които приемаме в най-голямо количество за разлика от микронутриентите – витамини и минерали. В естествените, технологично непреработени продукти обаче те се срещат не като отделни компоненти, а винаги комбинирани помежду си в сложни комплексни съединения. Разликата между отделните храни се състои всъщност в безкрайното процентно многообразие при комбиниране на съставките им. Не е необходимо изкуствено да изчисляваме това, защото природата го е направила по най-съвършения начин. От нас се иска само да подаваме адекватно на организма основните групи храни в максимално естествен вид. Това всъщност е още една характеристика, по която може да познаете холистичния подход – правилото, че не използва изолирани нутриенти и екстрахирани вещества, а ги прилага винаги в естествено им състояние, в точната непроменена от технологични процеси пропорция, така която ни ги дава природата.
 1. Пролетта и лятото са известни като сезони за диети за отслабване. Вашите съвети за тези, които искат да отслабнат без гладуване, медикаменти и риск за здравето?
 • Оптималното телесно тегло е най-лесното нещо, което природата постига. То е просто задължителна част от здравето. Ние можем да редуцираме наднорменото тегло и само чрез добър баланс. Основата е да осигурим на организма си поне 2/3 сурова растителна храна, да изключим добавената сол, включително тази в търговските продукти, да не добавяме изолирани мазнини. Когато ползваме животински продукти, те нека бъдат до 5-10% от дневния хранителен прием.

Моята препоръка е разтоварителният курс да се провежда под наблюдението на специалист – самостоятелно или в природно-възстановителните центрове, гарантиращи компетентност и контрол.

Интервю на Ленко Славов – лечебен център „Vita Rama“

Моля сподели това интервю с приятелите си, за да бъде полезно и на тях. Благодаря!

Източник: https://georgigaydurkov.wordpress.com

 

You may also like...