Д-р Светла Балтова: Космическата сила на Паневритмията и българският дух (интервю)“И какво друго има качество на българите? Учителят казва, че няма по-твърд елемент във Вселената от българина и че когато Господ иска някой да го направи твърд го праща сред българите. „Обаче твърдостта не е негативно качество“ – казва той. Твърдостта позволява човек да бъде устойчив в своите убеждения т.е. да има този стожер, вътрешният гръбнак, за който говоря, а пък гръбнакът е сатурнов орган, според окултната медицина т.е. ние имаме здрав гръбнак, здрава вертикална връзка между небето и земята.”

Източник: Портал 12

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>