Вегетарианството в християнската религия


salat herz

Идеята за вегетарианството е застъпена силно във всяка една от световните религии.

Настоящата статия е първата от серия такива, които да покажат по какъв начин се възприема то още от началото на съществуването на всяка една религиозна система.

Логично е да започнем с най-близката до нас, българите, религия- Християнството.

♦♦♦

 

Не бъди между ония, които се с вино опиват, между ония, които се с месо пресищат.
~ Притчи 23:20

♥♥♥

За какво Ми са многото ваши жертви? казва Господ. Преситен съм на всесъжения от овни и на тлъстина от угоен добитък; и кръв от телета, от агнета и козли не искам…И кога простирате ръце, Аз закривам от вас очите Си, и кога умножавате молбите си, Аз не слушам: ръцете ви са с кръв пълни. Умийте се, очистете се; махнете от очите Ми злите си деяния; престанете да правите зло;
~ Исаия 1:11, 15-16

♥♥♥

И рече Бог: ето, давам ви всякаква трева, що дава семе, каквато има по цялата земя, и всякакво дърво, чийто плод е дървесен и дава семе – това ще ви бъде за храна; а на всички земни зверове, на всички небесни птици и на всяка (гадина), която пълзи по земята и има жива душа, дадох за храна всичкия злак тревист. Тъй и стана.
~ Битие 1:29-30

♥♥♥

Само плът с душата й, сиреч с кръвта й, не яжте;
~ Битие 9:4

♥♥♥

Не убивай.
~ Изход 20:13

♥♥♥

По-добре ястие от зеленчук, и с него любов, нежели угоен вол, и с него омраза.
~ Притчи 15:17

♥♥♥

По-добре е да не ядеш месо, да не пиеш вино и да не правиш нищо, от което брат ти се препъва, или се съблазнява, или изнемогва.
~ Римляни 14:21

♥♥♥

Защото Аз искам милост, а не жертва, и богопознание повече, нежели всесъжения.
~ Осия 6:6

♥♥♥

А (беззаконник), който коли вол, е също, като който убива човек.
~ Исая 66:3

Моля сподели тази статия с приятелите си, за да бъде полезна и на тях. Благодаря ти!

You may also like...