Вегетарианството в Хиндуизма


indian food

Тези, които са се отказали от всякакво убийство; тези, които са помощници на всички; които са убежище за всички; тези хора са на път към Небето. ~ Хитопадеса

Ахимса (ненасилие) е най-висшата Дхарма (истинското учение). Ахимса е най-добрият Тапас (покаяние). Ахимса е най-великият дар. Ахимса е най-висшият самоконтрол Ахимса е най-висшата саможертва. Ахимса е най-висшата сила. Ахимса е най-големият приятел. Ахимса е най-висшата истина. Ахимса е най-висшето учение. ~ Махабхарата Шантипарва

♥♥♥
Начинът на живот, основаван на пълно ненасилие към всички живи същества, е най-висшият морал. ~ Махабхарата, Шантипарва

♥♥♥
Кой е добрият път? Това е пътят, отразяващ как може да избегнем убиване на всяко същество.
~ Тирукурал

♥♥♥
защитавайте и двата ни вида, двуногите и четириногите. Доставяйте им храна и вода за нуждите им. Нека и те заедно с нас растат на височина и сила. Спасете ни от нараняване през всички дни, О Сили! ~ Риг Веда Самхита

♥♥♥
Нека всички същества ме гледат с приятелско око. Нека и аз правя същото, и нека всички се гледаме с очите на приятели. ~ Яюр Веда

♥♥♥
“Тези благородни души, практикуващи медитация и други йогийски пътища, които винаги зачитат всички други същества, които предпазват всички животни, са тези, които всъщност са сериозни към духовната практика.” ~ Атхарва Веда

♥♥♥
Низшият и невеж човек, който извършва действия на Химса (насилие), като убива същества под предлог, че така почита боговете, или че принася Ведически приношения, отива в ада.” ~ Магабхарата, Анусасана Парва

♥♥♥
“Този, който е накарал всички същества да не се страхуват от него, значи трябва да е осъществил всички Яджни (обожания), и в замяна на това не се страхува от другите същества. От което следва, че няма по-велика Дхарма (истинско учение), от практикуването на въздържане от причиняване на страдание и болка на всяко същество.” ~ Магабхарата

♥♥♥
„Този, който наранява безобидните същества от желание да си достави наслада, никога не намира щастие в този живот или в следващ ~ Ману-самхита

♥♥♥
„Този, който не търси да причини страдание чрез окови и смърт на живите същества, а желае доброто на всички (същества), притежава безкрайно блаженство. Този, който не наранява никое същество, постига без усилие това, което мисли, което предприема, и което си е наумил. ~ Ману-самхита

♥♥♥
Този, който вижда, че Богът на всичко е винаги един и същ във всичко, което значи, безсмъртен в полето на тленността – такъв вижда истината. И когато човек вижда, че Богът в него е същият Бог във всичко, което е, тогава не наранява себе си чрез нараняване на другите. И тогава наистина върви по най-висшия път.
~ Бхагавад Гита

Сподели тази статия с приятелите си, за да бъде полезна и на тях. Благодаря ти!

You may also like...