Вегетарианството в Сикхизма


o-VEGETARIAN-DIET-facebook

Най-висшата религия е да се издигнем до вселенското братство; и да смятаме всички същества за равни. ~ Гуру Грант Сахиб

♥♥♥

Казваш, Единственият Господ е във всичко, защо тогава убиваш пилета? ~ Гуру Грант Сахиб

♥♥♥

Кабир казва, да използваш сила е тиранство, дори да го наричаш религиозно приношение. Когато ти потърсят сметка за това в Божието Царство, какво ще бъде положението ти тогава?
~ Гуру Грант Сахиб

♥♥♥

Вие убивате живи същества и почитате безжизнени неща, в последния си миг ще страдате в ужасни мъки.
~ Гуру Грант Сахиб

♥♥♥

Лъжата е моята кама, а да ядеш като мамиш, е месото. ~ Гуру Грант Сахиб

♥♥♥

Алчността е куче, лъжата е уличен метач, и измама е яденето на месо.
~ Гуру Грант Сахиб

♥♥♥

Светът яде трупове, живеейки в запуснатост и лакомия. Като зли духове, или зверове, те убиват и ядат забранените трупове на месото. Контролирайте импулсите си, или ще бъдете грабнати от Бог, и захвърлени в мъките на ада. ~ Гуру Грант Сахиб

♥♥♥

Ти убиваш живи същества и наричаш това праведно действие. Кажи ми, братко, кое действие би нарекъл грешно? Ти се наричаш най-големият мъдрец; тогава кого би нарекъл касапин?
~ Гуру Грант Сахиб

♥♥♥

Господ ми е дал това едничко разбиране: всички същества, всички живи неща,принадлежат на един Създател, нека никога не го забравям, О Господи.
~ Гуру Грант Сахиб

♥♥♥

Също както дрехите, изцапани с кръв, стават нечисти, човек не може да има чисто съзнание, когато консумира кръвта и плътта на други създания.
~ Гуру Грант Сахиб

♥♥♥

Бъдете добри към всички създания – това е по-похвално от посещение и къпане на 68 места за поклонение и от даване на милостиня.
~ Гуру Грант Сахиб

♥♥♥

Защитата на животните се счита за свещен дълг. ~ Чарак Санхита

♥♥♥

Моля сподели тази статия, за да бъде полезна и на другите около теб. Благодаря ти!

You may also like...