Вегетарианството в Исляма


3-tips-for-a-low-carb-vegetarian-diet-2

И няма твар по земята, нито птица, летяща с крилата си, без да са в общности, подобно на вас.
~ Коран 6:38

Който е добър към всички божии създания , е добър към себе си.
~ Хадис

♥♥♥

Не виждаш ли, че Аллах прославя всички на небесата и на земята, и птиците, разтворили криле? Всеки знае как да се моли и да прославя. Аллах знае техните дела.
~ Коран 24:41

♥♥♥

Добро дело, сторено на животно, е толкова похвално, като стореното на човешко същество, а акт на жестокост към животно е толкова лош колкото акт на жестокост към човешко същество.
~ Хадис

♥♥♥

Всички създания са като семейство на Бог: и Той обича най-много тези, които са най-добри към Неговото семейство.
~ Хадис

♥♥♥

Аллах няма да е милостив към никого, освен към тези, които проявяват милост към други същества. Където има изобилие от зеленчуци, ангелско войнство ще се спусне на това място.
~ Хадит

♥♥♥

Пророкът каза: „Докато куче обикаляше кладенец, умирайки от жажда, една израелска проститутка го забеляза, свали обувката си и му даде вода. Така Аллах й прости, заради това нейно добро дело.”
~ сборника „Сахих” на ал-Бухари, Том 4, Книга 56, Номер 673

♥♥♥

Проповедникът на Аллах каза: „Една жена беше наказана заради котка, която държала затворена до смърт. Тя отиде в огъня (ада), защото като я е затворила никога не й е давала нито храна, нито вода, нито я е пускала на свобода ….”

сборника „Сахих” на ал-Бухари, Том 4, Книга 56, Номер 689

♥♥♥

Този, който има милост дори към врабче и спасява живота му, Аллах ще е милостив към него в Деня на Съда.
~ Хадис

♥♥♥

“Пророкът Мохамед бил попитан от придружените си дали милостта към животните се награждава в живота след това. Той отвърнал: ‘Да, има заслужена награда за милост към всяко живо същество.'”
~ Бхукхари, Хадис

♥♥♥

Не тяхното месо, не тяхната кръв ще стигне до Аллах, а вашата набожност ще стигне до Него. Така Той ви ги е подчинил, за да възвеличавате Аллах, че ви е напътил. И възрадвай благодетелните!
~ Коран 22:37

Моля сподели тази статия с приятелите си. Благодаря!

You may also like...