Вегетарианството в будизма


веге джаинизъм

Будизъм (Буда Дхарма) или учението на Буда учи на състрадание към всички чувстващи същества, включително животните.

Как мога да причиня на друг състояние, което не е приятно или възхитително за мен?
~ Самюта Никая, стих 353

♥♥♥

Всички треперят от насилието.; всички се боят от смъртта. Като се поставяме на мястото на другите, не трябва да убиваме, нито да караме други да убиват.
~ Шакямуни Буда, Дхаммапада

♥♥♥

Човек не е велик, защото побеждава или наранява други живи същества. Човек е велик, защото се въздържа от победа или нараняване на други живи същества.
~ Шакямуни Буда, Дхаммапада

♥♥♥

Не наранявайте друг с това, което е болезнено за вас.
~ Будистката Сутра Уданаварга 5, 18

♥♥♥

На отворите на мравуняците, моля поставете доверени хора, които винаги да слагат храна и вода, захар и купчини зърна.
~ Нагарджуна, Лавров Венец, 249 – 50

♥♥♥

Всички Буди и Бодхисатви изначално са практикували принципа на велико състрадание. Страданието на живите същества е довело до великото им състрадание. От това велико състрадание извира великата мъдрост, и с тази велика мъдрост са постигнали пълното просветление.
~ Шакямуни Буда, Аватамсака Сутра

♥♥♥

Хората, които ядат месо, ще попаднат в ужасните пътеки на превъплъщение и ще страдат в безкрайна мъка. Хората, които ядат месо, никога не ще успеят да получат някакви заслуги или благословии, за които се молят. Месоядците правят така, че небесните същества да ги избягват, а другите земни същества да се страхуват от тях.
~ Шакямуни Буда, Сурангама Сутра

♥♥♥

Всички светци се отвращават от яденето на кръв и плът… Небесните същества никога не доближават хора, ядещи месо, защото устата им винаги има противен дъх… Месото не е добро, не е чисто; яденето на месо събужда злото и разрушава заслугите и благословиите. Всички светци отричат яденето на месо!
~ Шакямуни Буда, Ланкаватара Сутра

♥♥♥

Забранявам яденето на всякакво месо, независимо дали животното е умряло естествено, или е убито. Никога не ще позволя на учениците ми да ядат месо и не ще позволя нито в настоящето, нито в бъдеще.
~ Шакямуни Буда, Ланкаватара Сутра

♥♥♥

Всички живи същества имат един произход. През безбройните прераждания всички живи същества са били роднини един на друг. Как можем да ядем плътта на роднините си?
~ Шакямуни Буда, Ланкаватара Сутра

♥♥♥

Хората, които ядат месо, разрушават великото милосърдно зрънце на своята Буда природа, и всички живи същества, като ги видят, ще ги напускат. Затова всички Бодхисатви трябва да се въздържат от яденето на плътта на всяко живо същество, тъй като ще им навлече безкраен грях.
~Шакямуни Буда, Брахмаджала Сутра

Моля сподели тази статия с приятелите си, за да бъде полезна и на тях. Благодаря!

You may also like...

1 Response