Бог и картонената кутийка (притча)


бог

Веднъж на една жена й се присънил сън, че е в магазин, а зад щанда на магазина стоял Бог.

– Господи! Това ти ли си!? – възкликнала радостно.

– Да, това съм Аз – отвърнал Бог.

– А какво мога да си купя от теб? – попитала жената.

– От мен може да се купи всичко – бил отговорът.

– В такъв случай, дай ми моля, здраве, щастие, любов, успех и пари- въодушевено занареждала жената.
Бог се усмихнал и влязъл във вътрешноста на магазина.

След известно време, той се върнал с една малка картонена кутийка и я подал на жената.

– Това ли е всичко?! – казала учудена и разочарована жената.

– Да, това е всичко – отвърнал Бог и добавил – Нима ти не знаеше, че при Мен се продават само семена?
Ти трябва да ги посееш. А дали ще покълнат и какво ще израсте от тях, зависи само от теб.

Неизвестен автор