Квантовата физика доказва, че смъртта е илюзия


квантова физика

Илюзия ли е смъртта?

Повечето учени са на мнение, че понятието задгробен живот е една недомислица или най-малкото е недоказуемо.

Все пак има един световно признат учен, който твърди, че разполага с доказателства за съществуването на живот след смъртта и тези доказателства се намират в квантовата физика. Професор Робърт Ланза твърди, че теорията за Биоцентризма ни показва как смъртта е една илюзия, създадена от нашият ум.

„Ние смятаме, че животът е само дейност на въглерода и смес от молекули – живеем известно време и след това изгниваме в земята” – споделя учения на своя уебсайт. „Ние като хора вярваме в смъртта, защото сме били научени, че умираме или казано по-точно нашият ум свързва живота с тялото, а всички знам, че телата умират.”

Теорията за Биоцентризма обяснява, че смъртта не е крайната точка, каквато е представата на повечето хора.

Биоцентризма се класифицира като Теория за Всичко и на старогръцки означава „център на живот”. Това е вярването, че животът и биологията са от централно значение за реалността и че животът създава Вселената, а не обратното. За да обясни теорията си Робърт Ланза използва за примери начина по който възприемаме света около нас.

Хората виждат синьото небе и им се казва, че цветът който виждат е син. Клетките в човешкия мозък обаче могат да бъдат променени, така че небето да изглежда зелено или червено.

Нашето съзнание създава заобикалящия свят, но то може да бъде променено и по този начин да се промени цялото тълкувание за света. Във Вселената от гледна точка на Биоцентризма времето и пространството не си взаимодействат по начина, който съзнанието ни възприема. Казано с други думи времето и пространството са просто инструменти на нашия ум. Приемайки тази теория за времето и пространството означава, че смъртта и безсмъртието съществуват в един свят без пространствени или линейни граници.

На теория физиците вярват, че има безкраен брой Вселени с различни вариации на хора и ситуации в тях, които съществуват паралелно.

Ланза добавя, че всичко, което може да се случи се проявява в някакъв момент в тези Мултивселени. Според него когато умираме нашия живот се превръща в едно „вечно цвете”, което се завръща и процъфтява в Мултивселената.

„В крайна сметка това което виждаме не може да съществува без нашето съзнание. Нашето съзнание дава смисъла на света” – пояснява Ланза.

Квантовият експеримент с двата процепа и как той подкрепя теорията на Ланза

В този експеримент учените наблюдават частица, която трябва да премине през два процепа с преграда помежду им. Когато учените наблюдават частицата тя се държи като материя и преминава през единия отвор или другия.

Когато частицата не се наблюдава действа като вълна и преминава през двата процепа едновременно. Това означава, че материята и енергията могат да проявяват характеристиките на вълна и частици и че поведението на частиците се променя въз основа на възприятието и съзнанието на хората.

„Животът е едно невероятно приключение, което не може да се побере в линейния ни начин на мислене” – смята Ланза. „Смъртта най-вероятно не е толкова окончателна, колкото повечето от нас смятат.”

Моля сподели тази статия с приятелите си, за да бъде полезна и на тях. Благодаря ти!

Източник: NewAge.bg

You may also like...