Как Бог Създаде Жената


Притча за жената

Бог, създавайки жената, вече шести ден работел извънредно.

Един ангел го попитал: “Защо толкова дълго се трудиш над нея?”

В отговор Бог го попитал: “А ти видя ли инструкцията? Тя не трябва да се бои от влага, но не бива и да е пластмасова; трябва да се състои от 200 движещи се части; да може да преживява с кафе и остатъци от храна; коленете и трябва да са такива, че да издържат две деца едновременно, а в същото време, когато се изправи, да изглеждат грациозни; и целувката и трябва да лекува всичко- от най-малкото до разбито сърце; трябва и да има шест чифта ръце. ”

Ангелът бил много изненадан от толкова високи изисквания: “Шест чифта ръце! Толкова много?! ”

Бог отговорил: “О, да, и не там е бедата. А в трите чифта очи, нужни на всяка майка.”

“И всичко това в типичен модел?” – учудил се отново Ангелът.

Бог кимнал: “Да, един чифт очи трябва на майката, за да вижда през затворените врати, когато пита децата си с какво се занимават, въпреки че вече знае. Вторият чифт очи е, за да вижда това, което трябва да разбере, без другите да се досетят. Третата двойка е, за да може да каже на развълнуваното дете без думи, че го обича и го разбира.”

Ангелът се опитал да спре Бог: “Но това е толкова много работа, можеш да я довършиш и утре.”

“Не, не мога!” – отвърнал Бог – “Пред завършването съм на шедьовър, който е толкова близо до сърцето ми.”

Ангелът докоснал жената: “Господи, защо е толкова нежна?”

“Да, нежна е, но аз я направих и силна. Не си и представяш колко може да изтърпи.”

“А може ли да мисли?” – попитал Ангелът. Бог го уверил: “Не само, че може да мисли, а умее да се аргументира и доказва.”

Тогава ангелът протегнал ръка и докоснал бузата на жената:”О, струва ми се, че този модел пропуска вода. Казах ти, че се опитваш да вложиш в него прекалено много неща.”

“Не пропуска вода “- засмял се Господ. – “Това е сълза!”

“Но защо сълзи?” – изненадал се Ангелът.

Господ обяснил: “Чрез сълзи тя може да покаже радост, страдание, болка, разочарование, самота и гордост.”

Ангелът бил впечатлен: “Господи, ти си гениален! Всичко си обмислил, жената е просто необикновена!?! ”

 

You may also like...